Aile Hukuku

Aile; toplumu şekillendiren en küçük ve en değerli yapı taşı olduğu için hukuk dalları arasına özel ve uzmanlık gerektiren bir Aile Hukuku kavramı eklenmiştir. Bir aile içinde meydana gelebilen tüm huzursuzlukları Aile Hukuku çerçevesinde Aile Mahkemeleri çözüme bağlar.

Aile hukukunun başlıca konuları; “Nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır”.

Oldukça fazla alt dalı olan Aile Hukuku karmaşık ve bir o kadar da hassas bir hukuk dalı olduğu için aile hukuku ile ilgili davalarda bir avukat uzmanlığından (aile avukatı) faydalanmanız sizin için daha sağlıklı ve daha az yıpratıcı olacaktır.

  1. Anlaşmalı boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma protokolü
  2. Çekişmeli boşanma davaları
  3. Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri
  4. Nafaka, maddi ve manevi tazminat talepleri, mal rejimi davaları
  5. İddet süresinin kaldırılması davaları
  6. Velayet davaları
  7. Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi hakkında kanun çerçevesinde tedbir, koruma, uzaklaştırma kararları
  8. Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
  9. Babalık davası