İş Hukuku

Özellikle 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nun kabulünden sonra, Türk İş Hukuku ile ilgili uygulamaların, günün ekonomik ve iş koşullarında çok büyük önem arz ettiğinin farkındayız.

Kurumsal müvekkillerimize vermiş olduğumuz sektörle ilgili hizmetlerin yansıra, bu şirketlerin idari birimlerine Türk İş Hukuku alanında her türlü hukuki tavsiyeyi vermekte ve gerekli desteği sağlamaktayız.

Keza, işçi-işveren ilişkisini etkileyen her türlü uygulanabilir yeni kanun ve düzenlemeyi en kısa zamanda müvekkillerimizin dikkatine sunarak bu alanda onların bilgilenmesini ve gerekli düzenlemeleri yapmalarını sağlamaktayız. İş Hukuku alanındaki hizmetlerimiz hususi olarak aşağıda belirtilmiştir:

Hizmetler:
  1. İşçi tarafından işverene karşı açılabilecek kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti alacaklarının tahsili amacıyla gerekli yazışmalar, ihtarname gönderimi ve dava süreçlerinin yürütülmesi.
  2. İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi.
  3. İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi.
  4. İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi.
  5. İşçi-İşveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması. 
İş Hukuku