İşveren İçin Örnek Savunma Talep Yazısı

Erdoğmuş Hukuk Bürosu

İşçilerin işyeri kurallarına, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle kendilerinden savunma talep edilmektedir. İşçinin tavır ve davranışları nedeniyle gerçekleştirilen fesihlerde alınan savunma dilekçeleri büyük önem taşımakta, gerek işçinin gerekse işverenin iddialarının ispatlanması bakımından delil teşkil etmektedir.

Bu yazımızda, işverenler için örnek kabul edilebilecek bir savunma dilekçesini sizler için hazırladık…

SAVUNMA YAZISI

İşverenin Adı:

Savunmayı Talep Eden:

Savunması Talep Edilen İşçinin

Adı- Soyadı:

Çalıştığı Pozisyon:

Savunma Verme Süresi: 1 İş Günü

Savunma İsteminin Tebliğ Tarihi:

…./…./……. tarihinde ……(BURAYA İŞÇİNİN NEDEN SAVUNMASININ TALEP EDİLDİĞİ VE BUNA SEBEP OLAN OLAY YAZILMALIDIR) …… şeklinde davranışlarda bulunduğunuz tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili savunmanızı …./…./…… tarihinde saat 17:00’a kadar yazılı olarak vermenizi, aksi takdirde savunma hakkınızdan imtina etmiş kabul edilerek 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. bendi hükmü uyarınca işlem yapılabileceğinin bilinmesini ve gereğini rica ederim.

Savunma Talep Eden İsim-Soyisim-İmza

SAVUNMAMDIR

.

.

.

.

.

.

Adı-Soyadı:

İmza:

Tarih:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin